چوب

صنایع چوبی در قرون اولیهی اسلامی متداول بوده و از مهم‌ترین تزیینات وابسته به درودگری در سده‌های اولیه اسلامی می‌توان به رویه‌کوبی و کنده‌کاری و قاب اشاره کرد.
رویه‌کوبی در این زمان با کوبیدن زهوارهایی باریک و گاهی به‌وسیله‌ی قطعاتی مثل چوب و استخوان و فلز به شکل مشخص انجام می‌گرفته و نقش اجرایی آن بیشتر هندسی، ستاره و گاهی نقوش نخلی پردار و اناری بوده است. (این نوع رویه‌کوبی را می‌توان مقدمه‌ی نوعی معرق و خاتم در دوره‌های بعد دانست)
کنده‌کاری به شیوه‌ی منبت بر روی بیشتر آثار اولیه‌ی اسلامی مشاهده می‌شود. این‌گونه منبت‌های ساده دارای عمقی کم و روسازی ساده بوده و با نقوشی چون گل و برگ انتزاعی، گیاه، حیوان، طرح نخل، محرابی، لچک و سرترنج ساخته می‌شده‌اند.
1- کاسه چوبی

شرکت نخ و نگاره هیما برای اولین بار در کشور دوره آموزشی به صورت رایگان کتیبه دوزی را با سرکار خانم استاد شریفه سنایی برگزار می کند

شرکت نخ و نگاره هیما در راستای تکمیل هنرهای دستی ایران و حمایت از بانوان عزیز کشورمان برای اولین بار دوره کتیبه دوزی را برگزار می کند...

ادامه مطلب