مینا کاری

مینا هنر آتش و مس است، بارنگ‌های پخته و درخشان که ظهور آن بر روی مس مشاهده می‌شود. هنر میناکاری در ایران بیش از نقاط دیگر دنیا تجلی داشته و یکی از نمونه‌های قدیمی آن‌که از کارهای اصفهان است، شامل طرحی از پرندگان و حیوانات بر زمینهی گل‌وبته به رنگ آبی کم‌رنگ و سبز و زرد و قرمز، در عهد صفویه در نوشته‌های ژان شاردن جهانگرد فرانسوی آورده شده‌ است.

شرکت نخ و نگاره هیما برای اولین بار در کشور دوره آموزشی به صورت رایگان کتیبه دوزی را با سرکار خانم استاد شریفه سنایی برگزار می کند

شرکت نخ و نگاره هیما در راستای تکمیل هنرهای دستی ایران و حمایت از بانوان عزیز کشورمان برای اولین بار دوره کتیبه دوزی را برگزار می کند...

ادامه مطلب