سرامیک ساگار

ساگار، تکنیکی در پخت سرامیک است که مبنای آن برقطع ارتباط شیئ سرامیکی با اتمسفر کوره می باشد که منتهی به ایجاد جلوه های گوناکون حاصل از تماس مواد مختلف با بدنه مورد نظر میشود.

شرکت نخ و نگاره هیما برای اولین بار در کشور دوره آموزشی به صورت رایگان کتیبه دوزی را با سرکار خانم استاد شریفه سنایی برگزار می کند

شرکت نخ و نگاره هیما در راستای تکمیل هنرهای دستی ایران و حمایت از بانوان عزیز کشورمان برای اولین بار دوره کتیبه دوزی را برگزار می کند...

ادامه مطلب