حصیربافی

حصیربافی هنر بافت رشته‌های حاصل از الیاف گیاهی (سلولزی) به کمک دست و ابزارهای ساده‌ی دستی است که طی آن محصولات مختلفی مانند زیرانداز، سفره، انواع سبد، انواع ظرف و ... تولید می‌شود. حصیربافی، بامبوبافی، ترکه‌بافی (مرواربافی و ارغوان‌بافی)، چیغ‌بافی، چم‌بافی و سبدبافی در یک گروه تولیدی قرار می‌گیرد. در بعضی موارد در بافت حصیر از برگ خرما و نخ پشم رنگی برای تزیین استفاده می‌شود. یکی از هنرهای اصیل و سنتی استان سیستان و بلوچستان، هنر حصیربافی است.
1- جای پرنده حصیری
2- ظرف حصیری
3- زیربشقابی
4- ظرف حصیری