آموزش, اخبار

شرکت نخ و نگاره هیما برای اولین بار در کشور دوره آموزشی به صورت رایگان کتیبه دوزی را با سرکار خانم استاد شریفه سنایی برگزار می کند


شرکت نخ و نگاره هیما در راستای تکمیل هنرهای دستی ایران و حمایت از بانوان عزیز کشورمان برای اولین بار دوره کتیبه دوزی را برگزار می کند. برای شرکت در این دوره آشنایی و مهارت در سوزندوزی الزامیست. لذا می توانید برای ارسال نمونه آثار خود از تاریخ ۲۴ تا ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱ اقدام نمایید. تاریخ برگزاری دوره در روز پنجم بهمن ماه ۱۴۰۱ می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۳۶۹۶۴۹۳۵۶ تماس بگیرید.

نوشته های مشابه