آموزش

دوره آموزشی بلوچ دوزی

دوره آموزشی رایگان بلوچ دوزی در پنج جلسه دو ساعته توسط مجموعه نخ و نگاره هیما برگزار گردید.

استاد دوره: خانم شکوفه کنکاشیان

نوشته های مشابه