مینا کاری

مینا هنر آتش و مس است، بارنگ‌های پخته و درخشان که ظهور آن بر روی مس مشاهده می‌شود. هنر میناکاری در ایران بیش از نقاط دیگر دنیا تجلی داشته و یکی از نمونه‌های قدیمی آن‌که از کارهای اصفهان است، شامل طرحی از پرندگان و حیوانات بر زمینهی گل‌وبته به رنگ آبی کم‌رنگ و سبز و زرد و قرمز، در عهد صفویه در نوشته‌های ژان شاردن جهانگرد فرانسوی آورده شده‌ است.