مس و خاتم

پوشاندن سطوح فلز مس و قلع با خاتم، هنر دستی مس و خاتم نامیده می‌شود.
نقوش خاتم که به‌صورت گل و اشکال هندسی ایجاد می‌شود؛ در متن کار و حاشیه آن کاربرد دارد که با توجه به تنوع فراوان خاتم، آثار زیبا و متنوعی را خلق می‌کند.
1- شکلات خوری
2- شکلات خوری
3- قندان
4- قندان
5- گلدان موشکی