فیروزه کوب

فیروزه‌کوب با نشاندن قطعه‌های کوچک سنگ فیروزه به حالت موزاییکی بر سطح ظرف‌ها، زیورآلات و اشیای تزئینی (با پایه‌هایی از جنس‌های مسی، برنجی) ساخته می‌شود. بین قطعه‌های فیروزه نوعی لاک تیره‌رنگ قرار می‌گیرد. علاوه بر مرغوبیت نوع فیروزه بکار رفته در آثار فیروزه‌کوب، هر چه ظروف فیروزهکوب منظم‌تر، پرکارتر و فاصله کمتری بین قطعات سنگ فیروزه‌اش داشته باشد، از ارزش هنری بیشتری برخوردار است.
هنر فیروزه‌کوبی با مرکزیت شهر اصفهان مانند بسیاری از هنرها جنبه‌ی تزیینی و تجملی دارد؛ اما ازآنجاکه این هنر را بر ظروفی نظیر شیرینی‌خوری، قندان، گلدان، گلاب‌پاش، سنگاب و…. پیاده می‌کنند، می‌تواند جنبه‌ی کاربردی نیز پیدا ‌کند.
1- شکلات خوری
2- گلدان موشکی
3- گلدان شلغمی
عکس جام های فیروزه و سنگاب اضافه می شود .
در یک عکس کاربردی از محصولات فیروزه گذاشته میشود .