خراطی چوب

ساخت اشیاء کاربردی با استفاده از چوب روی دستگاه خراطی را خراطی چوب می‌گویند. با این روش محصولاتی مانند قندان، کاسه، مهره شطرنج و ... ساخته می‌شود.
1- شکلات‌خوری خراطی